Lokale Pleitwedstrijden

Als onderdeel van de stage moet de advocaat-stagiair in het arrondissement Limburg twee maal de pleitwedstrijden bijwonen, waarvan het eenmaal met goed gevolg deelnemen aan de pleitwedstrijden als pleiter. 

De pleitwedstrijden worden door de pleitcommissie 2 keer per jaar georganiseerd op de rechtbank Limburg, locatie Roermond. De pleitwedstrijden beginnen normaal gesproken om 14.00 of 15.00 uur en vinden plaats op een vrijdagmiddag. Door de pleiters wordt er gepleit op civielrechtelijke of (in sommige gevallen) bestuursrechtelijke casussen. Daarbij dient de pleiter zich te houden aan het Pleitreglement

Het is de bedoeling dat advocaat-stagiaires van de Jonge Balie Roermond in het tweede jaar van hun stage pleiten. De pleiter krijgt – afhankelijk van zijn of haar rol – twee weken de tijd om een dagvaarding/verzoekschrift of een conclusie van antwoord/verweerschrift op te stellen. Aan deze stukken worden bepaalde eisen gesteld welke terug te vinden zijn in het pleitreglement. 

Een jury beoordeelt de pleiter en vult na afloop het beoordelingsformulier in. Daarbij wordt gelet op juridische inhoud, stijl, spiritualiteit, aandacht en houding. De jury wordt gevormd door een rechter van de rechtbank Limburg, een officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg en een advocaat van de Limburgse balie. De jury kiest een winnaar. De door de jury gekozen winnaar van de pleitwedstrijden gaat door naar de regionale pleitwedstrijden. Dat zijn de Zuidelijke Pleitwedstrijden (ZPW) of de Interlimburgse Pleitwedstrijden (ILP).  

Na afloop van de pleitwedstrijden wordt ook het publiek gevraagd wie zij de beste pleiter vinden. De pleiter met de meeste stemmen wint de publieksprijs. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens een borrel in de Amstelclub. De Amstelclub is gelegen aan het Zwartbroekplein in Roermond, schuin tegenover de rechtbank. De borrel is bestemd voor alle leden van de Jonge Balie Roermond en de patroons en/of kantoorgenoten van de pleiters. 

De volgende pleitwedstrijd vindt plaats op 13 september 2018.