Lezingen

Zowel het oude, als ook het nieuwe, Stagereglement stelt het bijwonen van een in het toepasselijke reglement vermeld minimum aantal lezingen en pleitwedstrijden verplicht. Opgemerkt wordt echter wel dat de Raad van Toezicht verwacht dat zoveel mogelijk van dergelijke activiteiten wordt bijgewoond en dus niet slechts wordt voldaan aan  het minimum aantal genoemd in de opleidingseisen.

De Jonge Balie Roermond organiseert ten minste 3 lezingen per jaar. Zowel praktijkgerichte onderwerpen als juridische leerstukken komen bij de lezingen aan de orde. De lezingen beginnen gewoonlijk na het middaguur en duren tot circa 17.30 uur. Ter afsluiting zal er steeds een borrel worden georganiseerd op de locatie van de lezing. Met het bijwonen van één lezing in Roermond kunnen normaliter 1,75 punten worden verdiend.

Onder het kopje Leden login vind je de beschikbare sheets van de gehouden lezingen.

Stagiaires die lid zijn van de Jonge Balie Roermond mogen tevens deelnemen aan lezingen die door de Jonge Balie Maastricht worden georganiseerd.

Data en locaties  

Alle lezingen, pleitwedstrijden en leuke activiteiten  worden ruim van tevoren aangekondigd op de agenda van deze website. De jaaragenda vind je ook onderaan iedere e-mail van de Jonge Balie Roermond. 

Bewijs van aanwezigheid 

Als bewijs van je aanwezigheid dien je vóór aanvang van de lezing en na de pauze je handtekening te plaatsen op de intekenlijsten. Alleen beide handtekeningen op de intekenlijst  strekken tot bewijs van je deelname aan de lezing. Bij het aanvragen van de stageverklaring kan de Raad van Toezicht aan de portefeuillehouder opleidingen inzage vragen in de intekenlijsten om zodoende te controleren of deze corresponderen met de eigen opgave van bijgewoonde opleidingsverplichtingen.

Punten Permanente Opleiding

Iedere (onvoorwaardelijk ingeschreven) advocaat kan bij niet-gecertificeerde instellingen (zoals de Jonge Balie Roermond) punten voor de Permanente Opleiding behalen als het onderwijs van academisch niveau is en wordt gegeven door een bekwaam docent. Het onderwijs moet enige relevantie voor de praktijk van de deelnemend advocaat hebben, hetgeen ter beoordeling van die advocaat staat. 

In het kader van de CCV-opgave moet je een bewijs van deelname kunnen overleggen. Dit bewijs kun je na het volgen van de lezing aanvragen bij de portefeuillehouder Opleidingen van het bestuur van de JBR. Bovendien moet je een stuk kunnen overleggen waaruit de inhoud van het onderwijs volgt. Normaliter zal dit eveneens door de JBR worden verstrekt. Ook hier geldt: 1 uur effectief onderwijs = 1 PO-punt.