Formulieren en reglementen

Hieronder vind je alle relevante reglementen met betrekking tot de beroepsopleiding “oude stijl” en “nieuwe stijl”.

De Landelijke Orde heeft een uitvoeringstoets afgegeven met daarin opgenomen de mogelijkheid om voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 maart 2013 fictief de oude arrondissementsgrenzen aan te houden voor de toepassing van de plaatselijke stagereglementen op de stagiaires. Op stagiaires die na 1 maart 2013 zijn beëdigd, is de nieuwe regelgeving van toepassing.

Reglementen 

Formulieren

Overig