Beroepsopleiding nieuwe stijl

De Beroepsopleiding Advocaten is verplicht voor iedere beginnende advocaat en heeft als doel studenten te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten waardoor zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur.

Inhoud opleiding

De Beroepsopleiding Advocaten bestaat uit drie leerlijnen: Burgerlijk (proces)recht, Bestuurs(proces)recht en Straf(proces)recht. Als advocaat-stagiaire kies je aan het begin van de opleiding voor een major en een minor, bijvoorbeeld een major Burgerlijk recht en een minor Strafrecht. Daarnaast is er ruimte voor het volgen van keuzevakken. In de opleiding is veel aandacht voor ethiek, worden materieel en formeel recht geïntegreerd onderwezen en worden vrijwel alle vakken afgesloten met een toets.

Stagiaires moeten bovendien 10 lokale opleidingspunten behalen om de opleiding met goed gevolg te kunnen afsluiten. Daarnaast moet de stagiaire de pleitwedstrijd met een “voldoende” afsluiten. De Raad van de Orde heeft bepaald dat de genoemde 10 opleidingspunten als volgt moeten worden behaald:

  • 7 opleidingspunten door het bijwonen van door de Jonge Balie Roermond of de Jonge Balie Maastricht   georganiseerde lezingen (1 punt per uur);
  • 3 opleidingspunten voor het bijwonen van ten minste 3 door de Jonge Balie Roermond                 georganiseerde pleitwedstrijden (1 punt per pleitwedstrijd); 
  • door deel te nemen aan activiteiten waarvan door de Raad van de Orde is bepaald dat deze worden   aangemerkt als opleidingsactiviteiten voor stagiaires en waaraan door de Raad van Toezicht voor         deelname opleidingspunten zijn toegekend, waarbij door de Raad van Toezicht kan worden bepaald     dat deze punten in de plaats komen van de met lezingen en/of pleitwedstrijden, als voornoemd           bedoeld, te behalen punten. 

De winnaar van de hogere pleitwedstrijden ontvangt 1 extra opleidingspunt.

De stagiaire dient bovendien praktijk- en proceservaring op te doen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2 van het Stagebesluit 2013.  

Beleidsregel 3-strikes

De examenkansen voor de Beroepsopleiding Advocaten zijn per onderdeel beperkt tot 3. Dit betekent dat wanneer een advocaat-stagiaire de examens van 1 of meer onderdelen van de Beroepsopleiding niet haalt, hij na drie 3 jaren van het tableau wordt geschrapt ingevolge artikel 8 lid 3 van de Advocatenwet.

Stageverklaring

Alvorens een stagiaire de stageverklaring ontvangt, dient de Raad van van de Orde te toetsen of de stageverklaring kan worden afgegeven.

Tegen het einde van het derde stagejaar ontvangt de patroon het stageverslag derde jaar en wordt de patroon verzocht om het ingevulde stageverslag met afschriften van de certificaten van alle gevolgde cursussen, bijgewoonde lezingen, congressen etc. aan het Bureau van de Orde te zenden, tezamen met een gemotiveerd verzoek om afgifte van de stageverklaring. Het voorbeeld verzoek is hier te vinden, alsmede een formulier om de opleidingspunten bij te houden. Vervolgens zal de Raad van Toezicht het verzoek toetsen en al dan niet tot afgifte van de stageverklaring overgaan.

Voor vragen over de Beroepsopleiding Advocaten kun je terecht bij de portefeuillehouder opleidingen van het bestuur van de Jonge Balie Roermond.