Beëdigingsverzoek

Indien je beëdigd wenst te worden in het arrondissement Limburg, moet je – in vijfvoud – een verzoekschrift tot beëdiging indienen. Bij het verzoekschrift moeten tevens (in vijfvoud) de volgende stukken worden gevoegd:

 • een kopie van een geldig identitietsbewijs;
 • een kopie van de examenbul en cijferlijst;
 • een verzoek goedkeuring patronaat;
 • een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan 3 maanden), alsmede 4 kopieën daarvan.

Het verzoekschrift – inclusief bijlagen – dient te worden gericht aan de Raad van de Orde (van het Bureau van de Orde), aan het adres Boven de Wolfskuil 3-C14 in (6049 LX) Roermond. 

Indien je in (een) ander(e) arrondissement(en) beëdigd bent geweest, dien je tevens mee te sturen de verklaring(en) van de desbetreffende Raad (Raden) van Toezicht, waaruit blijkt dat de verzoeker in het kader van de uitoefening van zijn beroep als advocaat niet tuchtrechtelijk is veroordeeld, noch in staat van faillissement heeft verkeerd (verklaring ex artikel 2 lid 2 Advocatenwet).

Beëdigingsdata arrondissement Limburg 2017 (om 15:30 uur in de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht): 

 • 19 januari
 • 16 februari
 • 16 maart
 • 20 april
 • 18 mei
 • 15 juni
 • 20 juli
 • 17 augustus
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 21 december