Zomerbarbecue 13 september 2018

Zoals in de laatste nieuwsbrief al aangekondigd vindt de zomerbarbecue dit jaar plaats op donderdagavond 13 september 2018. Deze activiteit wordt ieder jaar weer als uitermate gezellig ervaren en is niet voor niets de meest drukbezochte activiteit van het jaar. Wij hopen dan ook dat ook dit jaar de barbecue weer goed bezocht zal worden, zodat we er een gezellig avond van kunnen maken!

Jullie zijn dan ook van harte welkom om 18.00 uur bij Beachclub Koers Zuid (De Weerd 85) te Roermond. Zij zullen er voor zorgen dat er net als voorgaande jaren een heerlijk verzorgde barbecue klaar zal staan met voor ieder wat wils. Wij vragen dit jaar een all-in eigen bijdrage van € 15,- van de leden. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 3 september a.s. per e-mail via lac@spam-protectjongebalieroermond.nl en door betaling van de eigen bijdrage van € 15,- op rekeningnummer NL36RABO0301794537 t.n.v. Jonge Balie Roermond o.v.v. “zomerbarbecue”. Deelname wordt definitief zodra je betaling is ontvangen.

ALV 3 mei 2018

Op 3 mei jongstleden vond de algemene ledenvergadering plaats. Oud-voorzitter Luuk Willems heeft verslag gedaan van het afgelopen bestuursjaar. Daarbij heeft hij onder meer aandacht besteed aan de activiteiten die door onze vereniging zijn georganiseerd (4 lezingen, 1 pleitwedstrijd en 5 LAC-activiteiten (waaronder de reis naar Bologna). Ook heeft Luuk nog stil gestaan bij de financiële huishouding van onze vereniging die, ondanks het wegvallen van (een groot deel van) de geldelijke sponsorbijdrage van de Rabobank, goed is. Oud-penningmeester Marlous Frencken is hierop verder ingegaan tijdens haar bespreking van de financiële stukken. Tijdens de vergadering heeft het bestuur afscheid genomen van Luuk Willems en Marlous Frencken. Luuk en Marlous, bij deze nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet van het afgelopen jaar/de afgelopen jaren!

ALV, lezing, panediscussie en Alpha Labs einddiner (13 april 2017)

Op 13 april 2017 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden in het Adviescentrum van Rabobank te Herten aan de Schepersweg 111.
Aansluitend aan de ALV is een zeer interessante lezing gegeven door mr. Franc Pommer (Hekkelman Advocaten te Nijmegen) over artikel 13b Opiumwet. We danken mr. Pommer (nogmaals) voor de interessante en praktijkgerichte lezing!
Na de lezing van mr. Pommer heeft de Rabobank een paneldiscussie verzorgd. Leden van de Jonge Balie Roermond werden in de gelegenheid gesteld (financiële) vraagstukken voor te leggen aan medewerkers van Rabobank Roermond-Echt. Tevens kregen de leden van de Jonge Balie Roermond stellingen voorgelegd die tot een aantal mooie discussies hebben geleid. Een interessante afsluiter van het boeiende middagprogramma!

Het jaarlijkse einddiner na de ALV werd dit jaar wederom gesponsord door Alpha Labs te Venlo (www.alphalabs.nl) en was een groot succes. Een flink aantal leden sloot zich aan en heeft genoten van een heerlijk diner bij Bubbles and Bites te Roermond. Directeur Carlo Gilliam van Alpha Labs was zelf ook aanwezig en heeft onze leden kunnen informeren over zijn bedrijfsvoering. Ook hij vond het diner erg gezellig en geslaagd. Na het verrukkelijke diner werden er nog wat drankjes genuttigd en gingen de deelnemende leden met een goed gevoel èn goed gevulde maag het weekend in!

Jonge Balie Reis Valencia

Eind maart 2017 heeft de jaarlijkse Jonge Balie Reis plaatsgevonden. Dit keer was Valencia als bestemming bekroond. Onder het genot van het Spaanse zonnetje hebben de leden op donderdag een bezoek gebracht aan de Valencia Bar Association waar een interessante lezing werd gehouden. José Tornero heeft vervolgens een kijkje in de keuken gegeven van advocatenkantoor Lozano Schildhelm. Op vrijdag vond de fiets- en tapastour plaats. Alle hoogtepunten van de stad, waaronder de tuinen van de Turia en de stad van de kunsten, zijn bezocht. Op zaterdag stond het traditionele Spanje centraal tijdens een bezoek aan het Museo Taurino. De vrije tijd in deze prachtige stad werd goed benut: de sangria en cerveza smaakten goed en de voetjes zijn meer dan één keer van de vloer gegaan. Deelnemers dank voor jullie komst! Tot volgend jaar!

Verslag lezing prof. mr. Stijn Franken op woensdag 28 september 2016

Op 28 september jl. verzorgde prof. mr. Stijn Franken de halfjaarlijkse lezing van onze balie in de Rabobank te Herten. Hij gaf hierbij een gedetailleerde toelichting op zijn ervaringen tijdens het proces van Lucia de Berk en hij vertelde uitvoerig over de manco’s in de werking van het Nederlands rechtssysteem die in deze zaak op pijnlijke wijze aan het licht zijn gekomen. Stijn Franken nam daarbij uitgebreid de tijd om vragen - van zowel juridische als praktische aard- van onze leden te beantwoorden. Het was dan ook een zeer interessante, interactieve lezing die met een opkomst van circa 45 leden zeker succesvol mag worden genoemd. De middag hebben we uiteraard afgesloten met een gezellige borrel. Op naar de volgende lezing..! 

Verslag pleitwedstrijden op 21 oktober 2016

Op 21 oktober 2016 vond wederom een editie plaats van de regionale pleitwedstrijden op de rechtbank in Roermond. De advocaat-stagiaires Anne-Marie van Dijk, Luuk Willems, Patty Fleurkens en Nikki Kammers hebben deze dag gepleit voor de kritische jury die ditmaal bestond uit mr. Smulders namens Adelmeijer Hoyng Advocaten, mr. Van den Eshof namens het Openbaar Ministerie en mevr. mr. Nollen namens de rechtbank Limburg.

Allereerst was het de beurt aan Anne-Marie en Luuk. De zaak die zij moesten bepleiten betrof een spin-off van de Youri van Gelder-casus. Luuk Willems stond de biljarter Dick Jaspers bij die naar huis was gestuurd tijdens het WK in Peru na een avondje stappen. Anne-Marie van Dijk vertegenwoordigde de Koninklijke Nederlandse Biljartbond die had besloten om Dick Jaspers naar huis te sturen. Door Anne-Marie en Luuk werd met veel flair en overtuiging gepleit ten overstaan van de jury. Zeer ad rem werd er na de eerste ronde ook geantwoord op enkele kritische vragen vanuit de jury, waarna zij beiden nog de gelegenheid kregen om op elkaars pleidooien te reageren. Zowel Luuk als Anne-Marie probeerde met een aantal sterke argumenten de jury te overtuigen van het gelijk van hun eigen cliënt. Al met al was het een sterk optreden van hun beiden.

Vervolgens was het de beurt aan Patty Fleurkens en Nikki Kammers. Hun zaak betrof een spin-off van de casus van Yolanthe en Wesley over de verbouwing van de vakantiewoning. Patty Fleurkens stond de BN’ers bij en Nikki Kammers de aannemer. Ook Patty en Nikki kwamen goed beslagen ten ijs en hielden een sterk pleidooi. De jury probeerde na de eerste ronde om het de pleiters lastig te maken door enkele kritische (juridische) vragen te stellen, maar zowel Patty als Nikki lieten zich niet van hun stuk brengen. In re- en dupliek slaagden zij er ook beiden in om elkaars argumenten gemotiveerd te weerleggen. Ook de tweede ronde was dus van een zeer hoog niveau.

Het zou dus een zware kluif worden voor de jury om een winnaar aan te wijzen van deze editie van de pleitwedstrijden. Dit gold evenzeer voor het publiek dat ook werd verzocht om een winnaar te kiezen.

Tijdens de prijsuitreiking bij de Amstel Club werd allereerst de winnaar van de publieksprijs bekend gemaakt. Anne-Marie had de meeste stemmen vergaard en werd tot winnaar gekroond. Daarna was het de beurt aan de jury.

Wat menigeen al dacht, werd door de jury ook onomwonden erkend: het was erg lastig gebleken om een winnaar te kiezen. Alle advocaat- stagiaires hadden met verve gepleit. Desondanks was de jury er in geslaagd om een winnaar te kiezen. Anne-Marie van Dijk werd door de jury tot winnaar uitgeroepen! Zij zal onze balie mogen vertegenwoordigen bij de inter-limburgse pleitwedstrijden in (waarschijnlijk) april 2017 in Vlaanderen.

Na overhandiging van een kleine attentie aan de advocaat-stagiaires en de juryleden werd er door alle aanwezigen nog gezellig geborreld! 

Verslag Landelijke Besturendag op 1 juli 2016

Op 1 juli jl. heeft de SJBN Besturendag 2016 in samenwerking met de Jonge Balie Friesland plaatsgevonden in Leeuwarden.

Sinds enkele jaren organiseert de SJBN een dag speciaal voor de besturen van alle Jonge Balieverenigingen van Nederland. De besturendag is opgezet om ervaringen en informatie over en weer uit te wisselen en de onderlinge band tussen de balieverenigingen te versterken. Ieder jaar wordt bij toerbeurt een lokale balievereniging gevraagd om in samenwerking met de SJBN deze dag te organiseren.

Dit jaar was de eer aan Jonge Balie Friesland en zijn de lokale Jonge Baliebesturen ’s middags afgereisd naar de voormalige gevangenis ‘de Blokhuispoort’ in Leeuwarden. Na een kort welkomstwoord van de voorzitter van de Jonge Balie Friesland heeft de heer Fokkema (verzetsstrijder) de aanwezigen toegesproken en verteld over een spectaculaire bevrijdingsactie die op 8 december 1944 in deze gevangenis heeft plaatsgevonden. Daarna heeft een oud bewaarder de besturen rondgeleid door de voormalige gevangenis en heeft Wim Anker (Anker & Anker) een lezing gehouden. Aansluitend hebben de besturen een rondvaart gehad op een praam door de grachten van Leeuwarden. Het bijzondere programma is uiteindelijk afgesloten met een 3-cellenmenu in Café de Bak.