Lidmaatschap

Lid worden?

Je kunt op verschillende manieren lid worden van onze vereniging.

  • Wanneer je in het Noorden en midden van het arrondissement Limburg (in het voormalig arrondissement Roermond) als advocaat-stagiair beëdigd wordt, word je daarmee automatisch lid. Kort voor of na de beëdiging word je door onze voorzitter uitgenodigd voor een kennismaking.
  • Word je in het Zuiden van het arrondissement Limburg (in het voormalig arrondissement Maastricht) als advocaat-stagiair beëdigd, dan kun je – naast lid van de Jonge Balie Maastricht – tevens lid worden van de Jonge Balie Roermond door middel van aanmelding. Je kunt dan van beide verenigingen de lezingen, pleitwedstrijden en andere (leuke) activiteiten bijwonen.
  • Heb je als advocaat je stageverklaring eenmaal ontvangen, dan kun je gewoon lid blijven - of alsnog lid worden - van de Jonge Balie Roermond, zolang je maar als advocaat werkzaam bent in Limburg. Onze lezingen zijn van goed niveau en hier zijn eventueel PO-punten mee behalen. Met het bijwonen van onze leuke activiteiten kun je bovendien een prettig contact onderhouden met beroepsgenoten uit de regio.

Ben je nog geen lid, maar wil je wel lid van onze vereniging worden, neem dan contact op met onze secretaris.

 

Opzeggen?

Opzegging is alleen schriftelijk (ook per e-mail) mogelijk tegen het einde van elk nieuw verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart. Zonder tijdige opzegging blijf je het gehele verenigingsjaar lid en is tevens contributie verschuldigd. De opzegging van het lidmaatschap is een verplichting van de leden zelf. Voor het volledige reglement ten aanzien van de opzegging wordt verwezen naar de statuten.