Doelstelling

De vereniging de Jonge Balie Roermond is (als informele vereniging) opgericht in 1970. In 1985 werd de vereniging geformaliseerd bij oprichtingsakte. De Jonge Balie Roermond heeft de volgende statutaire doelstellingen:

  • het bevorderen van de (beroeps)opleiding van de leden;
  • het bevorderen van de sociale contacten tussen de leden onderling;
  • het behartigen van de belangen en kenbaar maken van de standpunten van de leden inzake de wijze van hun beroepsuitoefening richting derden; en
  • het leggen en onderhouden van contacten met andere (buitenlandse) organisaties van jonge     advocaten.

De vereniging telt thans circa 70 leden. Na beëdiging als advocaat-stagiair binnen het voormalige arrondissement Roermond volgt automatisch het lidmaatschap van de Jonge Balie Roermond. Gedurende de eerste zes jaar van het lidmaatschap is men gewoon lid. Daarna wordt men seniorlid.

Het bestuur van de Jonge Balie Roermond wordt jaarlijks na afloop van het boekjaar (van april tot april) benoemd door de algemene ledenvergadering. Vervolgens benoemt het bestuur twee commissies: de Leuke Activiteiten Commissie (LAC) en de Pleitcommissie. De eerstgenoemde commissie neemt ook de organisatie van de jaarlijkse reis op zich.

Voor meer informatie: