Stichting Jonge Balie Nederland

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) is in 1976 opgericht door een aantal Jonge Balie verenigingen. Het doel van de SJBN is het behartigen van de belangen van en het bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat door de leden van de plaatselijke Jonge Balie verenigingen. De SJBN fungeert als een intermediair tussen de leden en de Jonge Balie verenigingen, de Jonge Balie verenigingen onderling en de landelijke en plaatselijke Orde van Advocaten.

De SJBN is dé gesprekspartner van de NOvA voor zover de belangen van jonge advocaten onderwerp van gesprek zijn. Ook toetst de SJBN sinds 2012 jaarlijks het welbevinden van de jonge advocaat in Nederland door middel van de SJBN Enquête.

De SJBN brengt jonge advocaten bovendien samen door de organisatie van het jaarlijkse SJBN Jonge Balie Congres. Het congres vindt dit jaar plaats op 2 en 3 november 2017. Meer informatie zal volgen via de website www.jongebaliecongres.nl.

Het bestuur van de Jonge Balie Roermond heeft besloten dat de portefeuillehouder “Opleidingen”  (thans Lotte Oostdam) de vergaderingen van de SJBN als afgevaardigde van onze Jonge Balie bijwoont. 

De website van de SJBN, www.sjbn.nl , biedt de nodige informatie over de SJBN; deze website wordt regelmatig geactualiseerd.