Regionaal Jonge Balie Congres

De Stichting Jonge Balie Congres Limburg organiseerde tot en met 2014 jaarlijks een Regionaal Jonge Balie Congres (RJBC). Het congres duurde 1 dag. Het congres werd georganiseerd voor en door de leden van de Jonge Balie Roermond en Maastricht.  

Voor advocaat-stagiaires die onder de beroepsopleiding 'nieuwe stijl' vallen, is het bijwonen van het RJBC geen verplichting. Om die reden is medio 2015 besloten om het RJBC niet meer te laten plaatsvinden. Voor de advocaat-stagiaires ("oude stijl")  die het congres nog verplicht moeten volgen, is een alterntief bedacht.

De besturen van de Jonge Balie Roermond en de Jonge Balile Maastricht zijn op dit moment druk doende om gezamenlijk naar een nieuwe bestemming voor de bestaande RJBC-stichting te zoeken. Daarbij staat de samenwerking tussen de twee balies natuurlijk voorop.