23 maart 2018: Lezing cassatieadvocaat mr. Sjef van Swaaij

Mr. Van Swaaij zal onder meer vertellen over zijn werkzaamheden in de cassatiepraktijk. Hij zal daarbij ingaan op onder meer zijn zaken alsmede de toetsingsgronden in cassatie en hoe dit in de praktijk toegepast dient te worden. Eveneens zal hij ingaan op hoe in te spelen op mogelijke cassatie bij eerdere instanties.

Meer nieuws