Agenda Jonge Balie Roermond

25 januari 2018 - Lezing Arthur Spaargaren en Ramona Batta van mr. Ramona Batta c.s.

Op donderdagmiddag 25 januari 2018 zullen Arthur Spaargaren en Ramona Batta – beiden gerechtsdeurwaarder – afreizen naar het Roermondse om daar een lezing te geven. De lezing vindt plaats bij de Rabobank (Schepersweg 111, Herten).

De lezing vangt aan om 15.30 uur. Inloop is vanaf 15.00 uur.

Spaargaren en Batta zullen onder meer vertellen over hun werkzaamheden in de praktijk. Zij zullen daarbij ingaan op onder meer ontruimingen in de praktijk, het leggen van bewijsbeslag en het leggen van scheepsbeslag.

Batta c.s. is in het Limburgse een bekend gerechtsdeurwaarderskantoor. Het kantoor heeft nu ook een afdeling bewindvoering. Ook daarover kunnen en zullen zij een en ander vertellen. Wil jij meer weten over een specifiek onderwerp binnen de deurwaarderspraktijk? Stel dan alvast je vraag en dan zorgen wij dat hier tijdens de lezing nader op wordt ingegaan. Uiteraard is het stellen van vragen tijdens de lezing ook mogelijk.

Wil je deze voor de praktijk relevante lezing bijwonen? Meld je dan tijdig aan. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@spam-protectjongebalieroermond.nl. Indien jij graag een certificaat wenst te ontvangen voor een PO-punt, willen wij jou verzoeken dit schriftelijk door te geven. Voor deze lezing ontvang je minimaal 1 PO-punt.
Mocht je vragen hebben, dan neem gerust contact met ons op.

 

25 januari - Nieuwjaarsactiviteit

De nieuwjaarsactiviteit vindt plaats aansluitend aan de lezing van Arthur Spaargaren en Ramona Batta van mr. Ramona Batta c.s. De nieuwjaarsactiviteit begint dan ook omstreeks 17:00 uur met een borrel bij de Rabobank (Schepersweg 111, Herten).

Rond 18:30 uur worden we verwacht voor een diner bij Jill Murphy's te Roermond (Stationsplein 16). Aansluitend aan het diner zal de heuse pubquiz plaatsvinden bij het naastgelegen café The King (Stationsplein 15).

Aanmelden kan per e-mail via info@spam-protectjongebalieroermond.nl en door betaling van een eigen bijdrage van EUR 15,- op rekeningnummer NL36RABO 0301 7945 37 t.n.v. Jonge Balie Roermond o.v.v. "nieuwjaar". De eigen bijdrage is inclusief diner en pubquiz met bittergarnituur en 3 consumpties (bier/wijn/fris). Extra drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden kan nog tot en met maandag 8 januari 2018. Meld je dus snel aan! Deelname wordt definitief zodra je betaling is ontvangen.

23 maart 2018 - Lezing cassatieadvocaat mr. Van Swaaij

Op vrijdagmiddag 23 maart 2018 zal mr. Sjef van Swaaij – cassatieadvocaat – afreizen naar het Roermondse om daar een lezing te geven. De lezing vindt plaats bij de Rabobank (Schepersweg 111, Herten). Wij verwachten dat de lezing rond 15.00 uur zal aanvangen, met een inloop vanaf 14.30 uur. Zodra het definitieve tijdstip bekend is, stellen wij jou daarvan op de hoogte.

Mr. Van Swaaij zal onder meer vertellen over zijn werkzaamheden in de cassatiepraktijk. Hij zal daarbij ingaan op onder meer zijn zaken alsmede de toetsingsgronden in cassatie en hoe dit in de praktijk toegepast dient te worden. Eveneens zal hij ingaan op hoe in te spelen op mogelijke cassatie bij eerdere instanties. Immers, de eerder ingediende processtukken vormen een grote basis voor de vraag of cassatie kan worden ingesteld of niet.

De lezing zal interactief zijn. Tijdens deze lezing heb je dus alle vrijheid om vragen te stellen. Heb jij op voorhand al vragen over een specifiek onderwerp binnen de cassatiepraktijk? Stel dan alvast je vraag en dan zorgen wij er ook tijdens deze lezing voor dat hierop nader wordt ingegaan.

Meld je tijdig aan voor deze zeer interessante lezing! Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@spam-protectjongebalieroermond.nl. Indien jij graag een certificaat wenst te ontvangen voor een PO-punt, willen wij jou verzoeken dit schriftelijk door te geven. Voor deze lezing ontvang je minimaal 1,5 PO-punt.

 

6 april 2018 - Lezing cybercriminaliteit

Op vrijdagmiddag 6 april 2018 zal er een lezing plaatvinden over het onderwerp cybercriminaliteit. De lezing vindt plaats bij de Rabobank (Schepersweg 111, Herten). Er zullen twee medewerkers van de Rabobank vertellen over het gegeven hoe binnen de Rabobank wordt omgegaan met cybercriminaliteit. Eveneens zal er een advocaat aanwezig zijn bij de lezing om meer te vertellen over dit onderwerp.

De lezing vangt naar verwachting aan om 15.30 uur. Inloop is vanaf 15.00 uur. Ook deze lezing zal interactief zijn. Heb jij op voorhand al vragen over cybercriminaliteit? Stel dan alvast jouw vraag en dan zorgen wij ervoor dat dit tijdens de lezing aan bod komt.

Meld je tijdig aan voor deze lezing! Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@spam-protectjongebalieroermond.nl. Indien jij graag een certificaat wenst te ontvangen voor een PO-punt, willen wij jou verzoeken dit schriftelijk door te geven. Voor deze lezing ontvang je minimaal 1 PO-punt.