Zomerbarbecue en pleitwedstrijd 13 september 2018

Zoals in de laatste nieuwsbrief al aangekondigd vindt de zomerbarbecue dit jaar plaats op donderdagavond 13 september 2018. Deze activiteit wordt ieder jaar weer als uitermate gezellig ervaren en is niet voor niets de meest drukbezochte activiteit van het jaar. Wij hopen dan ook dat ook dit jaar de barbecue weer goed bezocht zal worden, zodat we er een gezellig avond van kunnen maken!

Jullie zijn dan ook van harte welkom om 18.00 uur bij Beachclub Koers Zuid (De Weerd 85) te Roermond. Zij zullen er voor zorgen dat er net als voorgaande jaren een heerlijk verzorgde barbecue klaar zal staan met voor ieder wat wils. Wij vragen dit jaar een all-in eigen bijdrage van € 15,- van de leden. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 3 september a.s. per e-mail via lac@jongebalieroermond.nl en door betaling van de eigen bijdrage van € 15,- op rekeningnummer NL36RABO0301794537 t.n.v. Jonge Balie Roermond o.v.v. “zomerbarbecue”. Deelname wordt definitief zodra je betaling is ontvangen.

Voorafgaand aan de zomerbarbecue wordt er om 14.00 uur bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond een pleitwedstrijd door de Jonge Balie Roermond georganiseerd. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken! Het adres van de rechtbank luidt: Willem II Singel 67, 6041 HR Roermond.

Agenda Jonge Balie Roermond

6 april 2018 - Lezing cybercriminaliteit

Op vrijdagmiddag 6 april 2018 zal er een lezing plaatvinden over het onderwerp cybercriminaliteit. De lezing vindt plaats bij de Rabobank (Schepersweg 111, Herten). Er zullen twee medewerkers van de Rabobank vertellen over het gegeven hoe binnen de Rabobank wordt omgegaan met cybercriminaliteit. Eveneens zal er een advocaat aanwezig zijn bij de lezing om meer te vertellen over dit onderwerp.

De lezing vangt naar verwachting aan om 15.30 uur. Inloop is vanaf 15.00 uur. Ook deze lezing zal interactief zijn. Heb jij op voorhand al vragen over cybercriminaliteit? Stel dan alvast jouw vraag en dan zorgen wij ervoor dat dit tijdens de lezing aan bod komt.

Meld je tijdig aan voor deze lezing! Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@spam-protectjongebalieroermond.nl. Indien jij graag een certificaat wenst te ontvangen voor een PO-punt, willen wij jou verzoeken dit schriftelijk door te geven. Voor deze lezing ontvang je minimaal 1 PO-punt.

 

3 mei 2018 - ALV en Lezing cassatieadvocaat mr. Van Swaaij

De ALV zal aanvangen om 14.15 bij de Rabobank Roermond-Echt (Schepersweg 111, Herten). Na afloop van de ALV vindt er een lezing plaats van mr. Van Swaaij, cassatieadvocaat te Nijmegen.

Mr. Van Swaaij zal onder meer vertellen over zijn werkzaamheden in de cassatiepraktijk. Hij zal daarbij ingaan op onder meer zijn zaken alsmede de toetsingsgronden in cassatie en hoe dit in de praktijk toegepast dient te worden. Eveneens zal hij ingaan op hoe in te spelen op mogelijke cassatie bij eerdere instanties. Immers, de eerder ingediende processtukken vormen een grote basis voor de vraag of cassatie kan worden ingesteld of niet. De lezing zal interactief zijn. Tijdens deze lezing heb je dus alle vrijheid om vragen te stellen. Heb jij op voorhand al vragen over een specifiek onderwerp binnen de cassatiepraktijk? Stel dan alvast je vraag en dan zorgen wij er ook tijdens deze lezing voor dat hierop nader wordt ingegaan.

Meld je tijdig aan voor deze zeer interessante lezing! Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@spam-protectjongebalieroermond.nl. Indien jij graag een certificaat wenst te ontvangen voor een PO-punt, willen wij jou verzoeken dit schriftelijk door te geven. Voor deze lezing ontvang je 1 PO-punt.

De lezing zal om 15.30 uur aanvangen. Indien en voor zover je niet naar de ALV zou komen, kun je vanaf 15.00 uur binnenlopen.